farmy wiatrowe

Przydomowe farmy wiatrowe wciąż są dla wielu osób czymś nowym, chociaż na ich wybudowanie może pozwolić sobie praktycznie każdy, dzięki czemu możliwe staje się korzystanie z ekologicznej energii elektrycznej. Czy rzeczywiście wiatrak wykorzystujący odnawialne źródła energii jest opłacalną inwestycją?

Czy elektrownia wiatrowa jest warto uwagi?

Fakty

 • Farma wiatrowa przyczynia się do rozwoju gospodarki i turystyki oraz przyczynia się do wspierania ochrony środowiska.
 • Energia wiatrowa jest odnawialna, a ponadto nie wiąże się z nią emitowanie szkodliwych substancji do otoczenia.
 • Dzięki wykorzystywaniu wiatru możliwe staje zminimalizowanie uzależnienia od tradycyjnych elektrowni (różnorodność źródeł energii).
 • Cały czas trwają badania, których celem jest coraz efektywniejsze pozyskiwanie energii wiatrowej, co prowadzi do rozwoju technologicznego i zwiększenia się ilości nowych stanowisk pracy.
 • Koszty uzyskania energii z wiatru obniżyły się aż o 80%, co sprawia, że jest to jeden z najbardziej opłacalnych rodzajów energii pośród wszystkich elektrowni.
 • W procesie powstawania elektrowni wiatrowych uczestniczą regionalne przedsiębiorstwa, którym przypada 30-40% kosztów.
 • Na zyski mogą liczyć także właściciele gruntów, na których mają powstać elektrownie wiatrowe, dzięki ich udostępnieniu. Ponadto mogą oni także wykorzystywać grunty rolniczo, gdyż elektrownia wiatrowa nie zajmuje dużej powierzchni.
 • Elektrownia wiatrowa eksploatowana jest średnio do trzydziestu lat, po czym następuje jej demontaż, po którym nie zostają żadne ślady.
 • Elektrownia wiatrowa produkuje 85 razy więcej energii niż potrzeba do jej wyprodukowania, postawienia i utylizacji.
 • Coraz więcej osób jest pozytywnie nastawionych i chętnych do wykorzystywania energii generowanej przez wiatraki.

Farmy wiatrowe – mity

 • „Wiatraki są nieestetyczne i psują krajobraz”: Jednym z powszechnych mitów jest twierdzenie, że wiatraki są brzydkie i niszczą piękno krajobrazu. Jednak estetyka jest kwestią subiektywną, a wiele osób uważa wiatraki za eleganckie i nowoczesne elementy krajobrazu.
 • „Wiatraki generują nieznośny hałas”: Choć wiatraki generują pewien poziom hałasu, nowoczesne technologie projektowania zmniejszają tę emisję. W rzeczywistości, większość farm wiatrowych jest zaprojektowana z uwzględnieniem minimalizacji hałasu.
 • „Wiatraki zabijają ptaki”. Choć zdarzają się kolizje ptaków z wiatrakami, badania wykazują, że liczba takich przypadków jest stosunkowo niska w porównaniu do innych przyczyn śmierci ptaków, takich jak kolizje z budynkami czy drutami energetycznymi. Dodatkowo, nowoczesne projekty farm wiatrowych uwzględniają czynniki ochrony ptaków.
 • „Energia wiatrowa jest nieprzewidywalna i niestabilna”: W rzeczywistości, wiatr jest zjawiskiem naturalnym, które jest ogólnie przewidywalne. Moc generowana przez farmy wiatrowe może być monitorowana i prognozowana. Pozwala to na planowanie dostaw energii elektrycznej i integrowanie jej z innymi źródłami energii w sieci.
 • „Wiatraki są nieopłacalne i wymagają dużych dotacji”. Pomimo początkowych kosztów inwestycji, farmy wiatrowe są coraz bardziej konkurencyjne cenowo w porównaniu do tradycyjnych źródeł energii. Postęp technologiczny i rozwój branży przyczyniły się do znacznego obniżenia kosztów energii wiatrowej. Wiele krajów już nie wymaga tak dużych dotacji jak wcześniej.
 • „Wiatraki wpływają negatywnie na wartość nieruchomości”. Badania wskazują, że w większości przypadków farmy wiatrowe nie mają istotnego wpływu na wartość nieruchomości. Decyzje o wartości nieruchomości są zazwyczaj oparte na innych czynnikach, takich jak lokalizacja, dostępność usług czy ogólna sytuacja rynkowa.

Ważne jest, aby zwracać uwagę na rzeczywiste fakty i dowody naukowe dotyczące farm wiatrowych. Zamiast polegać na mitach i niepotwierdzonych informacjach powinniśmy ciągle podnosić poziom naszej edukacji ekologicznej. Farmy wiatrowe stanowią istotne źródło energii odnawialnej i odgrywają kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *