Licytacje komornicze

Licytacje komornicze. Definicja licytacji.

Licytacje komornicze – zastanówmy się najpierw czym jest licytacja komornicza. Jest ona rodzajem publicznej sprzedaży. Osoba, która zdeklaruje najwyższą kwotę staje się nabywcą danego przedmiotu, jego właścicielem. Każda licytacja odbywa się poprzez podawanie coraz wyższej kwoty. Wykorzystywany mechanizm jest stosowany podczas każdego rodzaju aukcji. Co jest ich celem? Otóż jest nim sprzedaż danego przedmiotu. Przedmiotem tym może być nieruchomość. Ale nie tylko. Może ponadto być nim dzieło np. sztuki.

Warto w tym miejscu wspomnieć również o przetargu. Przetarg jest procedurą pokrewną. Istnieją przepisy, które określają zasady prowadzenia przetargów. Są to artykuły kodeksu cywilnego. Szczególnymi formami przetargów są te, których celem jest zbycie nieruchomości przez podmioty publiczne. Takimi są także te, których celem jest na nabycie robót budowlanych. Warto wspomnieć też o dostawach lub usługach finansowanych ze środków publicznych albo też zamawianych bezpośrednio przez podmioty publiczne.

Licytacje komornicze – aby wziąć udział w licytacji komorniczej, należy spełnić pewne wymagania, takie jak wniesienie kaucji lub złożenie pisemnej oferty licytacyjnej. Kaucja ma na celu potwierdzenie poważnego zainteresowania zakupem oraz pokrycie ewentualnych kosztów związanych z licytacją. Podczas licytacji komorniczej, osoby zainteresowane składają oferty cenowe na przedmioty lub nieruchomości. Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, staje się nowym właścicielem wylicytowanego przedmiotu lub nieruchomości.

Należy pamiętać, że ceny wylicytowanych przedmiotów lub nieruchomości na licytacjach komorniczych często są niższe niż ich wartość rynkowa. Jest to wynikiem dążenia do szybkiej spłaty długów przez komornika. Po zakończeniu licytacji komorniczej, nowy właściciel otrzymuje tytuł prawny do nabytej nieruchomości lub przedmiotu. W przypadku nieruchomości, konieczne może być jeszcze dopełnienie formalności związanych z przeniesieniem własności.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *